CPaaS

Pakalpojuma noteikumi un nosacījumi


Jūs tiekat pielaists mūsu Pakalpojuma izmantošanai visā Jūsu personīgajā kontā, kā arī tiekat atzīts par mūsu Klientu, rūpīgi izlasot, ņemot vērā un piekrītot turpmāk aprakstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem.
Think Intermedia SIA (uzņēmuma Nr. 40103671346, juridiskā biroja adrese: Intermedia Intermedia International, SIA, juridiskā adrese: (turpmāk tekstā - "Sendberry"), sniedz Pakalpojumu un pārvalda Platformu.
Jebkādi jautājumi, kas saistīti ar iesniegtajiem Pakalpojuma noteikumiem, tiek pieņemti un izskatīti, izmantojot mūsu oficiālo e-pastu: [email protected] vai, ja nepieciešams, izmantojot mūsu oficiālo zvanu centru: +37167660119.
Turklāt šie Pakalpojuma noteikumi paredz ievērot šādas papildu politikas, kuras nevar tikt novērtētas par zemu vai ignorētas, izmantojot Mūsu Pakalpojumu. Šī Privātuma politika, kā arī Tīmekļa vietnes pieņemamas lietošanas politika un Mūsu sīkfailu politika ir atrodamas Mūsu oficiālajā tīmekļa vietnē, kas ir: www.sendberry.com.

1. Definīcijas

1.1. Šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos ir iekļautas šādas definīcijas: "Pārvaldnieks" nozīmē konkrētu personu vai vairākus Sendberry darbiniekus, kas ir atbildīgi par Jūsu Sendberry kontu. "Top-Up" apzīmē konkrētu pakalpojumu, kas ļauj Jums automātiski papildināt Jūsu Sendberry konta atlikumu, lai pilnībā un neierobežoti piekļūtu mūsu pakalpojumiem. "Sīkdatņu politika" apzīmē būtisku Mūsu politikas daļu, kas sniedz aktuālo informāciju par sīkdatnēm Mūsu Platformā. "Kontaktdati" apzīmē informāciju par Jūsu klientiem, kas ietver mobilā tālruņa numuru, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, juridisko adresi, kā arī citas individuālas nozīmes ziņas, kuras tiek manuāli vai automātiski pievienotas un droši uzkrātas Jūsu personīgajā Sendberry kontā. "Kontakti" tiek interpretēts identiski. "Saturs" nozīmē jebkuru materiālu (jo īpaši: tekstus, saites, grafikas, video vai fotoattēlus, mūziku vai skaņas efektus), kas ir izveidots Jūsu personīgajā kontā vai augšupielādēts tajā (piemēram, no darblapas) ar mērķi nosūtīt vai iesniegt to, izmantojot Mūsu platformu. "Kredīti" ir vienības, ko Jūs esat iegādājies vai samaksājis, pasūtījis un/vai izmantojis saistībā ar Pakalpojumu. "Ziņojums" apzīmē SMS un MMS. Tādējādi "MMS" apzīmē īpaša veida ziņojumu, kas ietver mobilajās ierīcēs saņemamu multimediju saturu, savukārt "SMS" apzīmē īsu (līdz 160 rakstzīmēm) īsziņu, kas nosūtāma vai saņemama ar mobilo ierīci vai tiešsaistē. "Mūsu", "Sendberry", "Us" vai "Mēs" apzīmē Think Intermedia SIA, kas, kā jau minēts iepriekš, darbojas Sendberry vārdā. "Privātuma politika" apzīmē Mūsu rīcību attiecībā uz Mūsu klientu datu vākšanas, izmantošanas, izpaušanas un pārvaldības procedūrām un jebkādām izmaiņām vai atjauninājumiem uz laiku. "Politikas" parasti apzīmē Privātuma politiku, Sīkfailu politiku, Tīmekļa vietnes pieņemamas lietošanas politiku, kā arī jebkuras citas politikas, ko paredz Mūsu platforma. "Pakalpojums" apzīmē visus Sendberry sniegtos pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai pakalpojumus, kas uzskaitīti šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu 3. punktā. "Platforma" apzīmē Mūsu oficiālās tīmekļa vietnes (www.sendberry.com, app.sendberry.com, api.sendberry.com), kurās Jums tiks sniegti visi noteiktie Pakalpojumi. "Jūs" ir juridiska vai fiziska persona, kas pilnībā vai daļēji izmanto Mūsu Pakalpojumu. Tāpēc "Jūs" jāinterpretē identiski.
"Vietvietas pieņemamas lietošanas politika" apzīmē konkrētus noteikumus un nosacījumus, ar kādiem klientiem ir atļauts izmantot Mūsu Platformas funkcijas.
1.2. Mēs paturam tiesības grozīt, atjaunināt un/vai mainīt šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma, ja nav noteikts citādi. Iepriekšējās Pakalpojuma noteikumu versijas tiek aizstātas ar jaunāko versiju, kas ir pieejama Mūsu Platformā. Jūs uzņematies atbildību par to, ka Jums pašam jāzina par jebkādām izmaiņām, kas saistītas ar spēkā esošajiem Pakalpojuma noteikumiem. Mūsu Pakalpojumu izmantošanas turpināšana pēc tam, kad ir veiktas noteiktas izmaiņas Pakalpojuma noteikumos, tiek uzskatīta ne tikai par Jūsu piekrišanu šīm izmaiņām, bet arī par Jūsu tūlītēju un pastāvīgu modificēto Pakalpojuma noteikumu ievērošanu.

2. Līguma veids

2.1. Izveidojot kontu Sendberry juridiskas vai fiziskas personas vārdā, Jūs ar šo apliecināt, ka esat pilnvarots tā rīkoties.
2.2. Uzreiz pēc tam, kad Jūs esat piekritis pašreizējiem mūsu Pakalpojuma noteikumiem un nosacījumiem reģistrācijas laikā un/vai sācis izmantot mūsu Platformu, tiek uzskatīts, ka Jūs esat noslēdzis saistošu līgumu ar Sendberry un Jūsu konts tiek identificēts kā aktīvs.

3. Pakalpojums

3.1. Sendberry saviem Klientiem nodrošina un rūpīgi uztur mobilo ziņojumapmaiņas pakalpojumu ar pilnu piekļuvi visiem nepieciešamajiem resursiem un funkcijām.
3.2. Pašreizējie Pakalpojuma noteikumi un nosacījumi nosaka, kā Jūs izmantojat mūsu platformu.
3.3. Mēs paturam pastāvīgas tiesības pilnībā vai daļēji pārveidot, mainīt, apturēt un/vai pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu pastāvīgi vai uz laiku, par to Jūs neinformējot.
3.4. Sniedzot Pakalpojumu, mums, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju, var būt nepieciešams nosūtīt Jums paziņojumus un brīdinājumus par to, kā Jūs izmantojat Mūsu platformu. Bez Jūsu Kontaktinformācijas mēs nevarēsim Jūs informēt, kad tas būs nepieciešams. Mēs varētu arī izmantot Jūsu Kontaktinformāciju, lai informētu Jūs par papildu pakalpojumiem un Mūsu Platformas izmantošanas gadījumiem. Tāpēc Jūs paturat tiesības jebkurā laikā atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas, izmantojot atteikšanās saiti, kas pievienota jebkuram iepriekšējam Jūsu saņemtajam Mūsu e-pastam, vai ievērojot citus atteikšanās norādījumus.
3.5. Kā būtisku Pakalpojuma daļu Mēs Jums kā konta īpašniekam izsniedzam licenci, kas ir pilnībā personiska, neekskluzīva un nepārvedama, un kuras vienīgais mērķis ir tieši ļaut Jums izmantot Mūsu platformu un Pakalpojumu tādā veidā, kā to pieļauj šie Noteikumi un nosacījumi, kā arī visi piemērojamie likumi, noteikumi un nozares prakses kodeksi.
3.6. Mēs nevaram garantēt, ka Pakalpojums vienmēr tiks sniegts savlaicīgi, bez pārtraukumiem vai kļūdām, kā arī ka ziņojumi vienmēr tiks veiksmīgi piegādāti.
3.7. Jūs kā Sendberry Platformas Klients un lietotājs saņemat maksu par katru nosūtīto SMS vai MMS ziņu neatkarīgi no tās galīgās piegādes statusa. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkuru nepiegādātu vai aizkavētu ziņu.
3.8. Mēs arī neuzņemamies atbildību par jebkuras informācijas, tostarp Satura un Kontaktinformācijas, ko Jūs izmantojat kā daļu no Pakalpojuma, dublēšanu. Mēs neesam atbildīgi par šādas informācijas zudumu.
3.9. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Pakalpojuma nepiegādāšanas vai kavētas piegādes dēļ.
3.10. Turpmāk 3.10. punktā uzskaitītie nosacījumi un noteikumi nosaka Papildināšanas kārtību:
a) Lai veiktu Papildināšanas maksājumus, Jūsu Sendberry kontam ir jābūt saistītam ar derīgu kredītkarti vai debetkarti. Papildināšanas maksājumu veikšanu var veikt jebkurā citā pieejamā maksājumu veidā. Jums jābūt pilnvarotam piešķirt maksājumu pilnvaras attiecībā uz šo kredītkarti vai debetkarti;
c) Jums ir jānorāda Papildmaksas maksājumu nosacījumi, kā arī jānosaka katra Papildmaksas maksājuma maksimālās summas limiti ("Papildmaksas limiti");
d) katrs maksājums, kas atbilst iepriekš minētajiem Papildināšanas limitiem, tiek uzskatīts par Jūsu autorizētu; šādu maksājumu Mēs izmantosim, iegādājoties jaunus Kredītus;
e) Jūs garantējat, ka novērsīsiet jebkuru neveiksmīgu papildināšanas pieprasījuma maksājumu, ko Mēs pieprasīsim, 2 dienu laikā no brīža, kad mēs esam Jūs informējuši par šādu neveiksmi. Jūs arī uzņematies atbildību par visiem Kredītiem, kas izmantoti un saistīti ar šādu neveiksmīgu maksājumu.

4. Platforma

4.1. Piekļūstot Mūsu Platformai, izmantojot mūsu Pakalpojumus un izveidojot kontu, Jūs rīkojaties uz savu risku un pēc savas iniciatīvas. Tādēļ Jūs esat atbildīgs par vietējo likumu ievērošanu, ciktāl ir piemērojami vietējie likumi. Gadījumā, ja Mūsu Platformas izmantošana kāda iemesla dēļ ir aizliegta Jūsu konkrētajā valstī, Jūs nevarat izmantot Mūsu Platformu.
4.2. Jūs varat atsaukties uz Mūsu oficiālo tīmekļa vietni ar nosacījumu, ka Jūs to darāt godīgi un likumīgi, nekaitējot Mūsu reputācijai un neizmantojot tās priekšrocības. Jūs nedrīkstat izmantot Mūsu oficiālo saiti ar mērķi piedāvāt jebkāda veida apstiprinājumu un/vai piekrišanu Mūsu vārdā, lai gan bez Mūsu atļaujas. Jūs nedrīkstat izmantot Mūsu oficiālo saiti nevienā tīmekļa vietnē, kas nepieder Jums. Mūsu Platforma nedrīkst būt ierāmēta nevienā citā tīmekļa vietnē. Mēs paturam tiesības atcelt saitei piešķirto atļauju.
4.3. Ja Jūs vēlaties izmantot Mūsu Platformas saturu citādā veidā, kas atšķiras no iepriekš aprakstītā, lūdzu, sazinieties ar Mums, izmantojot Mūsu oficiālo e-pasta adresi: [email protected].

5. Mūsu platformas un pakalpojumu pieejamība

Mēs cenšamies nodrošināt pastāvīgu Mūsu platformas un Mūsu pakalpojumu pieejamību. Tomēr neparedzētas situācijas un/vai šķēršļi var rasties, un Mēs varam būt spiesti atsaukt Platformu vai Pakalpojumu, un to nevar novērtēt par zemu vai ignorēt. Mūsu centieni izvairīties no šādas situācijas un/vai šķēršļiem nenozīmē, ka Mēs esam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Platformas vai Pakalpojuma nepieejamības dēļ.

6. Platformas un Pakalpojuma pārveidošana un apturēšana

Platformas atjaunināšanu Mēs laiku pa laikam veiksim ar vienīgo mērķi nodrošināt visjaunākos un efektīvākos Pakalpojumus. Šīs tehniskās atjaunināšanas procedūras rezultātā uz laiku var tikt apturēta piekļuve Platformai vai atsevišķiem Pakalpojumiem. Papildus iepriekš minētajam piekļuve Platformai var tikt ierobežota arī operatīvu iemeslu dēļ, piemēram, remonta, apkopes, Pakalpojumu un Platformas funkcionalitātes uzlabošanas, kā arī jaunu Pakalpojumu ieviešanas dēļ. Lai gan mēs paturam tiesības ierobežot piekļuvi iepriekš aprakstītajos gadījumos, mēs tomēr centīsimies samazināt šādu traucējumu biežumu.

7. Sendberry konts

7.1. Ir paredzēti divi dažādi Sendberry konta atvēršanas veidi:
a) tieša reģistrācija Mūsu platformā;
b) izveidojot kontu ar Mūsu Klientu atbalsta centra palīdzību.
7.2. Atverot Sendberry kontu, ir nepieciešama detalizēta personiska informācija. Visi dati, kas Mums iesniegti saskaņā ar šo 7. punktu, tiks apstrādāti saskaņā ar Mūsu Privātuma politiku, kas atrodama Mūsu oficiālajā tīmekļa vietnē: www.sendberry.com.
7.3. Jebkura Jūsu Sendberry konta izmantošana ar Jūsu lietotājvārdu un paroli tiek identificēta kā Jūsu veiktā Mūsu Platformas un Pakalpojuma izmantošana.
7.4. Aizliegts izveidot Sendberry kontu personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Izveidojot Sendberry kontu, Jūs apliecināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs. Mēs paturam tiesības nekavējoties slēgt Jūsu kontu, ja Mums radīsies aizdomas par šīs prasības pārkāpumu.
7.5. Jums ir tiesības izveidot tikai 1 Sendberry kontu, ja vien ar Mums nav panākta cita vienošanās. Ja Jūs esat reģistrējis citu kontu bez iepriekšējas vienošanās ar Mums, mēs paturam tiesības likvidēt visus Jūsu reģistrētos kontus uzreiz.
7.6. Mēs pārliecinām Jūs izveidot un attiecīgi izmantot "spēcīgu" paroli, kas garantēs lielāku datu drošību. Tāpēc Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu datu zudumu vai kaitējumu, kas radies, ja Jūs nenodrošināsiet sava konta drošību. Pēc pieprasījuma Mēs Jums nodrošināsim paroles un/vai lietotājvārda nomaiņu, ja Jūs sekmīgi izturēsiet noteiktus drošības kontroles pasākumus. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas Jums radušies, aizmirstot Jūsu lietotājvārdu un paroli.
7.7. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jūs piekrītat, ka nepieciešamības gadījumā pilnībā atlīdzināsiet Mums jebkādus zaudējumus, kas radušies saistībā ar pretenzijām, kuras saistītas ar mūsu Pakalpojuma izmantošanu.

8. Priekšapmaksas kredīti

8.1. Pēc Jūsu Sendberry konta izveidošanas Jums ir iespēja jebkurā laikā papildināt savu bilanci un iegādāties Kredītus patstāvīgi vai ar Mūsu atbalsta centra palīdzību.
8.2. Mēs pieņemam maksājumus, kas veikti ar kredītkartēm vai debetkartēm, bankas pārskaitījumiem un citiem maksājumu veidiem, kas pieejami mūsu Platformā. Atkarībā no maksājuma metodes var tikt piemērotas papildu administratīvās maksas.
8.3. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt (tostarp pievienot vai atsaukt iepriekš Mūsu apstiprinātās maksājumu metodes) Mūsu apstiprinātās maksājumu metodes.
8.4. Jūs garantējat, ka visa informācija par maksājumiem ir precīza un pareiza un pieder tikai un vienīgi Jums, kā arī Jūs esat pilnvarots veikt šos maksājumu veidus, tostarp izmantot debetkartes un kredītkartes.
8.5. Jūs piekrītat atlīdzināt Mums jebkādus zaudējumus, kas radušies nepareizas maksājumu informācijas vai tādas maksājumu metodes izmantošanas dēļ, kuru Jūs neesat pilnvarots izmantot.
8.6. Iegādājoties Kredītus, Jūs pilnvarojat Sendberry iekasēt no norādītās maksājumu metodes kopējo pirkuma summu.
8.7. Kad maksājums būs veiksmīgi pabeigts un Mēs to saņemsim, mēs nekavējoties papildināsim Jūsu konta bilanci ar atbilstošu Kredītu summu.
8.8. Kredīti nav atmaksājami, ja vien Mēs nepārtraucam Pakalpojuma izmantošanu un/vai slēdzam Jūsu kontu saskaņā ar tālāk aprakstīto 17. punktu.
8.9. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Jūsu neveiksmīga maksājuma rezultātā.
8.10. Sendberry Kredītu iegāde ir jāsaprot kā Jūsu piekrišana Mūsu cenu politikai un tarifiem, ar kuriem Jūs esat iepazīstināts, izmantojot Mūsu Platformu vai saņemot paziņojumu no Mums Kredītu iegādes brīdī.
8.11. Iegādāto Kredītu kopējā summa ietver, ja nav aprēķināts citādi, PVN, kā arī visus citus piemērojamos un īpašos tiesību aktos noteiktos nodokļus.
8.12. Kredītu summa, kas nepieciešama, lai izmantotu konkrētu Sendberry Pakalpojumu, ir norādīta Mūsu Platformā un dažkārt var mainīties. Tāpēc, piemēram, lai gan 1 Kredīts ļauj Jums nosūtīt 1 SMS, kas sastāv no 160 vai mazāk rakstzīmēm, Jums būs nepieciešami 2 Kredīti, lai nosūtītu SMS, kas satur 161 rakstzīmi. Unicode ziņu skaits ir ierobežots līdz 70 rakstzīmēm vienā ziņojumā.
8.13. Ja vien mēs neesam vienojušies citādi, Kredīti, kas iegādāti pirms 12 mēnešiem, šajā laika periodā neatgriezeniski zaudē spēku, un Jums netiks atmaksāti zaudētie un/vai neizmantotie Kredīti.
8.14. Gadījumā, ja Jūs izmantojat iepriekš neapmaksātus Kredītus, Mēs Jums izrakstīsim rēķinu saskaņā ar 9. punktu, ņemot vērā 9.3. punktā aprakstīto nosacījumu.
8.15. Mēs neuzņemamies iepriekš brīdināt Jūs par Kredītu termiņa beigšanos, bet, tomēr, varam to izdarīt pēc pieklājības.

9. Rēķinā norādītie Kredīti un kredīta vienošanās

9.1. Pēc Mūsu ieskatiem Mēs varam piedāvāt Kredītus Jūsu kontā. Šādā gadījumā piemēro 9. punktu.
9.2. Par Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar vienošanos par kredītiem Jūs maksājat Mums maksu par izmantotajiem kredītiem saskaņā ar tarifiem, par kuriem iepriekš vienojies Jūsu Pārzinis, vai kā citādi noteikts Mūsu rēķinos, kas laiku pa laikam Jums tiks izrakstīti.
9.3. Katra rēķina apmaksa jāveic 10 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
9.4. Gadījumā, ja rēķina apmaksa ir pilnībā vai daļēji aizkavējusies vai nav veikta, vai ja nav ievēroti 3.10. punktā aprakstītie termiņi:
. a) Jums tiks aprēķināti procenti ar likmi 3% mēnesī virs Swedbank AS bāzes likmes no summas, kuru Jūs mums esat parādā;
b) Mēs varam atmaksāt sev jebkuras summas, kuras Jūs mums esat parādā ar priekšapmaksas Kredītiem, izrakstot tos no Jūsu konta; mēs varam arī atmaksāt Jums jebkuras summas, kuras Mēs Jums esam parādā saskaņā ar jebkuriem citiem līgumiem starp Jums un Mums;
c) Gadījumā, ja Jums ir jāatmaksā Mums jebkādas summas, kuras Jūs mums esat parādā, Mēs varam arī pieprasīt kompensāciju par visām parādu atgūšanas aģentūru maksām, kā arī juridiskajām izmaksām, kas iztērētas, lai atmaksātu no Jūsu puses Jums pienākošās summas;
d) Mēs paturam tiesības bloķēt vai nekavējoties apturēt Jūsu kontu, kā arī pārtraukt vai saīsināt Mūsu Pakalpojuma sniegšanu, ja Jūs pārkāpjat aprakstītos maksājumu noteikumus.
9.5. Neatkarīgi no šī 9. punkta noteikumiem Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atsaukt jebkuru ar Jums noslēgto vienošanos par kredītu, paskaidrojot iemeslu vai bez tā. Šādā gadījumā visas summas, kas Mums pienākas par nesamaksātajiem kredītiem, kļūst maksājamas nekavējoties pēc pieprasījuma.

10. Cenas un cenu politika

10.1. Mēs uzņemamies pienākumu kontrolēt cenas, kas norādītas Mūsu Platformā. Tomēr vienmēr var gadīties kļūda. Tāpēc:
a) ja pareizā Kredītu cena ir zemāka par Mūsu Platformā norādīto cenu, Mēs atmaksāsim starpību Jūsu kontā ar Kredītiem. Gadījumā, ja kļūda cenu noteikšanā ir acīmredzama un Jūs to pamatoti varētu uzskatīt par kļūdainu cenu noteikšanu, Mēs neuzņemamies atbildību kompensēt starpību, piešķirot Jūsu kontā Kredītus.
b) ja Kredītu cena ir augstāka par cenu, kas norādīta Mūsu Platformā, Mēs sazināsimies ar Jums, cik ātri vien iespējams, lai informētu Jūs par šo kļūdu, un sniegsim Jums iespēju veikt ieskaitu, izrakstot pareizo rēķinu.
10.2. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt Mūsu cenas vai ieviest jaunas administratīvās maksas.

11. Ar Pakalpojuma izmantošanu saistītie pienākumi

11.1. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, ka Jūs izmantojat Mūsu Pakalpojumu.
11.2. Jāievēro visi piemērojamie likumi, noteikumi un nozares prakses kodeksi attiecībā uz Pakalpojuma izmantošanu.
11.3. Jūsu vienīgais un ekskluzīvais pienākums ir:
a) uzturēt Jūsu Sendberry kontu un garantēt precīzas, uzticamas un pilnīgas informācijas sniegšanu;
b) uzraudzīt Jūsu personas datu drošību, jo īpaši lietotājvārdu un paroli, kas tiek izmantoti, lai pieteiktos Jūsu kontā;
c) visā Jūsu Sendberry kontā veikt tikai tās darbības, kurām Jūs esat pilnvarots;
d) uzņemties atbildību par visā Jūsu Sendberry kontā izplatīto Saturu, kā sīkāk izklāstīts tālāk 12. punktā.
11.4. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jūs garantējat, ka neizmantosiet Mūsu Pakalpojumu, lai:
a) sūtīt nepieprasītu reklāmas komerciālu vai nekomerciālu Saturu;
b) izplatīt vīrusus, krāpniecisku vai ļaunprātīgu Saturu;
c) jebkādā veidā kaitēt Mūsu reputācijai vai izraisīt zaudējumus;
d) uzkrāt un izplatīt jebkādu sensitīvas informācijas avotu vai īpašas kategorijas personas datu (kā noteikts ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 2016/679 (GDPR)) un jebkādu citu ar likumu aizsargātu konfidenciālu informāciju.
11.5. 11.4 punktā paredzētais Mūsu reputācijas kaitējuma fakts tiek noteikts pēc Mūsu ieskatiem.
11.6. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jūs uzņematies atbildību atlīdzināt Mums visus zaudējumus, kas radušies Jūsu juridisko saistību neizpildes dēļ.

12. Saistības, kas saistītas ar saturu

12.1. Jūs atzīstat atbildību par jebkuru Jūsu Sendberry kontā esošo Saturu, kā arī par visām sekām, kas saistītas ar šī Satura izmantošanu jebkādā iespējamā veidā.
12.2. Izmantojot Mūsu platformu, Jūs mums atļaujat glabāt, apstrādāt un pārsūtīt Saturu, ja tas nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai.
12.3. Sniedzot Pakalpojumu, Mums var būt nepieciešams pārveidot Saturu, lai tas atbilstu ierīču, tīkla operatoru vai mediju prasībām vai ierobežojumiem.
12.4. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jūs garantējat, ka esat pilnvarots (tas nozīmē, ka Jums ir visas nepieciešamās atļaujas, licences, tiesības u.c.) jebkurā veidā izmantot Saturu un augšupielādēt, uzglabāt un izplatīt to visā Sendberry.
12.5. Jūs arī garantējat, ka:
a) jebkurš Saturs, ko Jūs jebkādā veidā izmantojat, nepārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī nekādā veidā nav nelikumīgs, noziedzīgs, aizskarošs, pornogrāfisks, apmelojošs, rasistisks, diskriminējošs vai krāpniecisks;
b) izmantojot Mūsu Pakalpojumus mārketinga nolūkos, Jūs pilnībā respektējat un ievērojat visus piemērojamos tiešā mārketinga un reklāmas nozares tiesību aktus, vadlīnijas un noteikumus.
12.6. Piekrītot pašreizējiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jūs uzņematies atbildību atlīdzināt Sendberry visus zaudējumus, tostarp visus tiešos vai netiešos izrietošos zaudējumus, kas radušies, Jums izmantojot Saturu visā Mūsu Platformā.
12.7. Mēs paturam tiesības bloķēt Jūsu Saturu saskaņā ar Mūsu vienpersonisku lēmumu. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā un saskaņā ar Mūsu vienpersonisku lēmumu piekļūt, lasīt, saglabāt un/vai izpaust jebkuru Jūsu Saturu neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav nosūtīts. Jo īpaši Mēs varēsim šādi rīkoties, ja uzskatīsim, ka tas ir nepieciešams saskaņā ar, bet ne tikai, šādiem nosacījumiem:
a) pašreizējo Noteikumu un nosacījumu ievērošanas kontrole, tostarp jebkādu iespējamo pārkāpumu izmeklēšana;
b) jebkuru tiesību aktu normu, juridisko procesu un/vai valdības pieprasījumu ievērošana;
c) no trešās personas saņemtā pieprasījuma vai pieprasījuma izpilde saistībā ar Jūsu Saturu;
d) jebkādu krāpšanas gadījumu, drošības vai tehnisku problēmu izmeklēšana, novēršana vai citāda veida risināšana.
12.8. Jūsu Satura nosūtīšana nav pielīdzināma piekrišanai, ka Saturs nepārkāpj šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus.
12.9. Turklāt Jūs uzņematies atbildību skaidri identificēt jebkuru komerciālu Saturu, kas nav citāds, kā tas ir, un norādīt pareizu fiziskas vai juridiskas personas vārdu, kuras vārdā šis Saturs tiek sūtīts.

13. Kontaktu datu bāze

13.1. Jūs garantējat, ka esat godīgi, likumīgi un pareizi saņēmis katra sava Kontaktpersonas atļauju apstrādāt tās personas datus un sūtīt savu Saturu saistībā ar Pakalpojumu.
13.2. Jūs garantējat, ka esat pilnībā atbildīgs par visu likumu un noteikumu stingru ievērošanu, tostarp datu drošības, privātuma un tirdzniecības politiku, kā arī citu politiku, kas saistīta ar Jūsu kontā esošo Kontaktu datu uzkrāšanu, glabāšanu, pārsūtīšanu un izmantošanu.
13.3. Jums ir jāspēj sniegt Mums rakstisku pierādījumu par katra Kontakta "piekrišanu" saņemt Jūsu mārketinga paziņojumus.
13.4. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem bloķēt Jūsu iespēju sūtīt ziņojumus trešajām personām. Mums nav pienākuma Jūs iepriekš informēt par šo bloķēšanu.
13.5. Mēs paturam tiesības uzraudzīt mijiedarbību ar Jūsu klientiem. Tas jo īpaši ietver, bet neaprobežojas ar: daudzuma un precīza laika ierakstu pēc saites, kā arī interneta protokola (IP) adresi. Tas tiek darīts ar vienīgo mērķi, lai sniegtu Jums pilnīgus pārskatus, kurus Jūs varat izmantot efektivitātes analīzei. Šim nolūkam dažas saites var tikt automātiski saīsinātas. Mēs neesam atbildīgi par Jūsu saitē iekļauto saturu.
13.6. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jūs uzņematies atbildību atlīdzināt Sendberry visus zaudējumus, tostarp visus tiešos vai netiešos izrietošos zaudējumus, kas radušies, ja Jūs neesat saņēmis derīgu piekrišanu no Klientiem izmantot viņu Kontaktinformāciju un citus datus saistībā ar Pakalpojumu.
13.7. Jūs garantējat, ka saglabātā personiskā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga. Tādēļ Jums būs pienākums atlīdzināt Mums visus zaudējumus, kas radušies, sniedzot nepatiesu informāciju vai to savlaicīgi neatjauninot. Tāpat Jums ir pienākums atlīdzināt Mums visus pret Mums celtos prasījumus. Mēs paturam tiesības atcelt vai apturēt Jūsu kontu bez iepriekšēja brīdinājuma.

14. Atteikšanās no abonēšanas

14.1. Visos ziņojumos, kurus Jūs sūtāt Klientiem ar mārketinga vai citiem mērķiem, obligāti jāiekļauj saitē "Atteikties no abonēšanas". Ja Jūsu ziņojumos nav iekļauta saite "Atteikties no abonēšanas", tas nozīmē, ka Jūs pārkāpjat attiecīgos elektroniskās komercijas un saziņas tiesību aktus.
14.2. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jūs atzīstat Mūsu tiesības uz laiku vai pastāvīgi "Atcelt abonēšanu" vienam vai vairākiem Jūsu Kontaktpersonām vai jebkurai to Kontaktinformācijai jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ, tostarp pieprasot "Atcelt abonēšanu" tieši no Kontaktpersonas un/vai tīkla operatora. Jums nav atļauts atkārtoti "parakstīties" un līdz ar to atsākt mārketinga paziņojumu piegādi jebkuram Kontaktam, ja vien konkrētais Kontakts neļauj Jums tā rīkoties. Mēs esam tiesīgi pieprasīt no Kontakta rakstisku apstiprinājumu, ka tas ir piekritis saņemt šādus paziņojumus no Jums.
14.3. Mēs neesam atbildīgi par to, kā Jūs ievērojat visus piemērojamos likumus un noteikumus attiecībā uz "Atteikšanos no abonēšanas", kā arī par to pārkāpšanu un visām no šī pārkāpuma izrietošajām sekām. "Atteikšanās no abonēšanas" nosacījumu ievērošana ir pilnībā Jūsu individuāls pienākums.

15. Datu aizsardzība

15.1. Šajos Noteikumos "datu aizsardzības tiesību akti" nozīmē:
a) ja vien un līdz brīdim, kad VDAR vairs nav tieši piemērojams Latvijā, Vispārīgā datu aizsardzības regula ((ES) 2016/679) un visi nacionālie īstenošanas normatīvie un administratīvie akti un sekundārie tiesību akti, kas laiku pa laikam tiek grozīti vai atjaunināti Latvijā;
b) tad: visi tiesību akti, kas pārņem VDAR.
15.2. Abas puses, t.i., Jūs un Mēs, vienādi piekrītat ievērot visas piemērojamās datu aizsardzības tiesību aktu prasības. Neviens no punktiem neatbrīvo, neatceļ vai neaizstāj abu pušu pienākumus saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.
15.3. Saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem Jūs rīkojaties Datu pārziņa vārdā, bet Mēs rīkojamies Datu apstrādātāja vārdā. Gan Datu pārzinis, gan Datu apstrādātājs, kā arī Personas dati ir definēti tieši tā, kā noteikts Datu aizsardzības tiesību aktos.
15.4. Jums ir jāgarantē likumīga motivācija apstrādāt personas datus un izmantot tos visā Sendberry Platformā. Mēs apstrādāsim personas datus, lai veiktu Pakalpojumu tikai pēc Jūsu norādījumiem.
15.5. Neskarot 15.2. punkta vispārīgo raksturu, Jūs garantējat, ka esat likumīgi saņēmis visas nepieciešamās un atbilstošās piekrišanas un paziņojumus, lai personas datus varētu likumīgi nodot Mums Pakalpojuma sniegšanas laikā un mērķiem. Visu 13. punktā izklāstīto prasību ievērošana attiecībā uz Jūsu kontaktiem ir obligāta.
15.6. Jūs piekrītat, ka Pakalpojumu sniegšanā saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem Jūs izmantojat jebkuru holdinga, meitasuzņēmumu vai grupas uzņēmumu, kas atrodas EEZ.
15.7. Mēs, neskarot 15.2. punkta vispārīgo raksturu un attiecībā uz jebkuriem personas datiem, kas apstrādāti saistībā ar Mūsu saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem, rīkojamies šādi:
a) apstrādājam personas datus tikai saskaņā ar Jūsu norādījumiem, izņemot gadījumus, kad Mums personas datu apstrādi nosaka piemērojamie Eiropas Savienības vai jebkuras tās dalībvalsts tiesību akti (s. c. Piemērojamie tiesību akti). Ja Mēs paļaujamies uz šādiem Piemērojamiem tiesību aktiem kā personas datu apstrādes pamatu, Mēs nekavējoties Jūs par to iepriekš informēsim, ja šie Piemērojamie tiesību akti neparedz pretēju rīcību;
b) garantējam atbilstošu tehnisku un organizatorisku pasākumu pieejamību, kas nepieļauj personas datu nesankcionētu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu personas datu nozaudēšanu vai bojāšanu, kas ir atbilstoši kaitējumam, ko varētu radīt nesankcionēta vai nelikumīga apstrāde vai nejauša nozaudēšana, iznīcināšana vai bojāšana, un aizsargājamo datu raksturam, ņemot vērā tehnoloģiju attīstības līmeni un jebkādu pasākumu īstenošanas izmaksas (šie pasākumi var ietvert, attiecīgā gadījumā personas datu pseidonimizēšanu un šifrēšanu, savu sistēmu un pakalpojumu konfidencialitātes, integritātes, pieejamības un elastīguma nodrošināšanu, nodrošinot, ka pēc incidenta var savlaicīgi atjaunot personas datu pieejamību un piekļuvi tiem, un regulāri novērtējot un izvērtējot pieņemto tehnisko un organizatorisko pasākumu efektivitāti);
c) garantē personāla apstrādāto personas datu konfidencialitāti.
d) 15.6. punkta piemērošanas gadījumā mēs apzināti nepārsūtīsim nekādus personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas bez Jūsu rakstiskas piekrišanas un izpildot šādus nosacījumus:
- droša pārsūtīšana ir garantēta gan no Mūsu, gan no Jūsu puses;
- datu subjektam ir īstenojamas tiesības un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi;
- Mēs stingri ievērojam savus pienākumus saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, vienlaikus pienācīgi sargājot jebkādus nodotos personas datus, kas ir;
- Mēs stingri ievērojam Jūsu iepriekš mums paziņotos saprātīgos norādījumus par personas datu apstrādi;

e) atbalstām Jūs uz Jūsu rēķina, atbildot uz jebkuru datu subjekta pieprasījumu un nodrošinot atbilstību Jūsu pienākumiem saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem attiecībā uz drošību, paziņojumiem par pārkāpumiem, ietekmes novērtējumiem un konsultācijām ar uzraudzības iestādēm vai regulatoriem;
f) bez nepamatotas kavēšanās informēt Jūs, uzzinot par personas datu aizsardzības pārkāpumu;
g) uzturēt pilnīgu un precīzu uzskaiti un informāciju, lai pierādītu savu atbilstību šim 15. punktam un nodrošinātu pareizu ikgadējo revīziju;
15.8. Jūs piekrītat tam, ka Mēs izmantojam trešo pušu apstrādātājus, lai sniegtu Mūsu pakalpojumus. Tādēļ Mēs garantējam no Mūsu puses, ka trešās puses apstrādātāja izmantošana tiek veikta, pamatojoties uz rakstisku vienošanos ar to, kurā ietverti noteikumi, kas būtībā ir līdzīgi šajā 15. punktā izklāstītajiem noteikumiem. Mēs uzņemamies pilnu atbildību par jebkuras trešās puses apstrādātāja, kuru Mēs esam iecēluši saskaņā ar šo 15. punktu, darbību vai bezdarbību.

16. Intelektuālās tiesības un īpašums

16.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Mūsu Platformu pieder tikai Mums.
16.2. Saturs, kas publicēts Mūsu Platformā, ir pilnībā aizsargāts ar starptautiskajiem autortiesību likumiem. Visas tiesības aizsargātas.
16.3. Sendberry vārdā mēs vienmēr ziņojam par visu materiālu un ekskluzīvo intelektuālo tiesību īpašniekiem.
16.6. Jebkura Mūsu materiāla izmantošana komerciālos nolūkos bez Mūsu licences ir stingri aizliegta un tiesiski sodāma.
16.7. Jebkurā veidā pārkāpjot šos Noteikumus un nosacījumus, Jūs nekavējoties pārtrauksiet izmantot mūsu platformu. Turklāt Jums būs pienākums atdot vai iznīcināt visas Jūsu izgatavotās Mūsu materiālu kopijas.
16.8. Visas intelektuālās tiesības pieder tikai Mums vai Mūsu licences saņēmējiem un saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem nekādā veidā netiek Jums piešķirtas.
16.9. Neviens no iepriekš minētajiem nosacījumiem neļauj Jums pārņemt, izmantot un/vai izplatīt kādu no Mūsu logotipiem, preču zīmēm, domēnu nosaukumiem un citām atšķirības zīmēm.

17. Pakalpojuma darbības apturēšana

Mēs pastāvīgi paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un bez iemesla apturēt Jūsu kontu un Pakalpojuma izmantošanu, un šādas apturēšanas laikā šie Noteikumi un nosacījumi paliek spēkā līdz brīdim, kad tiek pārtraukta Pakalpojuma izmantošana un Jūsu konts tiks slēgts.

18. Noteikumi un nosacījumi un Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu

18.1. Pašreizējie Noteikumi un nosacījumi paliek spēkā, ja vien to darbība netiek izbeigta, kā noteikts 18. punktā.
18.2. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā nekavējoties izbeigt Jūsu Sendberry konta darbību bez iepriekšēja brīdinājuma un iemesla.
18.3. Attiecībā uz 8.13. punktu, ja Mēs pārtraucam Jūsu Sendberry konta izmantošanu saskaņā ar 18.2. punktā aprakstītajām mūsu rezervētajām tiesībām, mēs tomēr uzņemamies atbildību atmaksāt Jums neiztērētos un neizmantotos Kredītus saskaņā ar 8.13. punktu.
18.4. Gadījumā, ja Jūs pārtraucat izmantot savu Sendberry kontu pēc Jūsu paša lēmuma, mēs neuzņemamies atbildību atlīdzināt Jums neizmantotos Kredītus. Tomēr Jūsu finansiālās saistības pret Mums paliek spēkā saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.
18.5. Jūsu Sendberry konta slēgšanu var izraisīt, bet ne tikai, šādi iemesli:
a) trešā persona pret Jums ceļ pretenzijas saistībā ar to, ka Jūs izmantojat Mūsu Pakalpojumus;
b) Jūs atzīstat nespēju samaksāt attiecīgos parādus;
c) tiek uzsāktas sarunas starp Jums un Jūsu kreditoriem ar mērķi pārskatīt kādu no Jūsu parādiem vai noslēgt kompromisu ar Jūsu kreditoriem;
d) tiek paziņots par Jūsu likvidāciju vai bankrotēšanu;
j) Jūs apturat vai pārtraucat, vai draudat apturēt vai pārtraukt visu vai būtisku daļu no Jūsu uzņēmējdarbības;
k) notiek Jūsu kontroles maiņa;
l) Jūs pārkāpjat spēkā esošos Noteikumus un nosacījumus;
m) tiek pārkāptas vai atzītas par nepatiesām vai maldinošām jebkādas garantijas, ko Jūs sniedzāt šajos Noteikumos.
18.6. Gadījumā, ja spēkā esošie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi tiek izbeigti jebkāda iemesla dēļ:
a) visas pašreizējos Noteikumos un nosacījumos iekļautās licences nekavējoties zaudē spēku;
b) saskaņā ar Jūsu pieprasījumu mēs varam atgriezt visu Kontaktinformāciju un personisko informāciju. Tomēr, mēs paturam tiesības dzēst vai citādi mainīt visus personas datus, kas ir Mūsu rīcībā, ja turpmāk 18.7. punktā nav norādīts citādi;
. c) visas tiesības (tostarp atlīdzība, kas izriet no jebkādiem šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem) un pienākumi, kas pastāvēja Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas brīdī vai pirms tās, netiks ietekmētas vai aizskartas.
18.7. Kontaktinformāciju un citus personas datus Mēs varētu fragmentāri saglabāt pēc tam, kad Pakalpojuma sniegšana jau ir izbeigta, adresējot:
a) pretenzijām par krāpšanu;
b) pretenzijām par intelektuālā īpašuma vai citu noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem;
d) prognozes par turpmākajiem likumu vardarbības riskiem.
18.8. Jūs atļaujat Mums glabāt Jūsu kontaktinformāciju un citus personas datus saistībā ar 18.7. punktā aprakstītajiem mērķiem.

19. Atbildība

19.2. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, Mēs izvairāmies no jebkādām (izteiktām un netiešām) garantijām, nosacījumiem un/vai citiem noteikumiem, kas var attiekties uz Mūsu Platformu vai jebkuru Mūsu Pakalpojuma daļu.
19.3. Papildus atbildības ierobežojumiem, kas noteikti 19. punktā vai citur šajos Noteikumos un nosacījumos, Mēs neatzīstam Mūsu atbildību par:
a) visus zaudējumus, kas radušies jebkāda (pat paredzama) iemesla dēļ, kas izriet no vai ir saistīti ar:
- Mūsu Platformas un Mūsu Pakalpojuma izmantošanu vai neizmantošanu no Jūsu puses;
- Jūsu paļaušanos uz jebkādu informāciju, kas parādīta Mūsu Platformā.
b) Jūsu datu vai citas informācijas iznīcināšanu;
c) fakts, ka Jūs apsūdz trešās personas par konkrētu Mūsu Platformas un Mūsu Pakalpojuma izmantošanu;
d) jebkuru Mūsu sniegtu mutisku vai rakstisku padomu;
e) tas, ka Jūsu izmantotās tehniskās ierīces, kas neatbalsta Mūsu Pakalpojumu;
f) šādus faktus, kas attiecas uz Jums kā biznesa lietotājam:
- peļņas, pārdošanas apjoma, uzņēmējdarbības u. c. zaudējumi;
- uzņēmējdarbības pārtraukšana;
- paredzamo ietaupījumu zaudējums;
- uzņēmējdarbības iespēju, labas reputācijas, u.c. zaudējumu;
- jebkādus tiešus, netiešus vai izrietošus zaudējumus.
19.4. Kā patērētājs lietotājs Jūs varat izmantot Mūsu platformu un Pakalpojumu tikai sadzīves un privātiem mērķiem, izslēdzot jebkādus komerciālus un/vai uzņēmējdarbības mērķus. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem Jūsu peļņas, uzņēmējdarbības vai tās iespēju zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukšanu u.tml.
19.5. Mēs neatzīstam atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas saistīts ar Jūsu īpašo Mūsu platformas izmantošanu un ko izraisījis vīruss un/vai izplatīts pakalpojuma atteikuma uzbrukums vai cits kaitīgs materiāls, kas inficējis Jūsu ierīces, tehnisko aprīkojumu, programmas, datus u.c.
19.6. Mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādiem Pakalpojuma sniegšanas traucējumiem, ko izraisījuši tādi no Mums neatkarīgi fakti kā: tehnoloģiskas katastrofas, dabas katastrofas (tostarp zibens, plūdi, bargi laikapstākļi, ugunsgrēks), vides katastrofas (sprādziens, pilsoņu nemieri, karš, militāras operācijas, jebkāda veida darba strīdi, tostarp ar Mūsu darbiniekiem saistīti strīdi, ārkārtas situācijas). Mēs nevaram kontrolēt arī citu pakalpojumu sniedzēju darbības vai bezdarbību, kā arī tīkla operatoru darbības vai bezdarbības vai jebkādu regulējošo iestāžu, valdību vai citu kompetento iestāžu rīcību.
19.7. Jūs uzņematies pilnu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, Jums izmantojot Mūsu Pakalpojumu, ciktāl to pieļauj likums. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies jebkādos apstākļos. Par attaisnojumu netiek uzskatīta ne nolaidība, ne arī tas, ka mēs esam brīdināti par šādu zaudējumu iespējamību.

20. Pieņemamas lietošanas politika

20.1. Tīmekļa vietnes pieņemamas lietošanas politika (turpmāk tekstā - "Politika") nosaka noteikumus un nosacījumus, kā Jūs izmantojat Mūsu tīmekļa vietni, kas ir www.sendberry.com, kā arī jebkuru citu tīmekļa vietni, ko Mēs izmantojam, lai nodrošinātu kādu no Platformām, un attiecas uz visiem Mūsu vietnes lietotājiem un apmeklētājiem. Tiek uzskatīts, ka Jūs izmantojat Mūsu Vietni, neapšaubāmi piekrītot un ievērojot šos Noteikumus un nosacījumus.
20.2. Mūsu Vietnes izmantošana ir atļauta tikai uz likumīga pamata. Noteikumi aizliedz izmantot Mūsu Vietni:
- nelikumīgā veidā, pārkāpjot valsts vai starptautiskos noteikumus;
- krāpnieciskā veidā, kas rada nelikumīgas vai krāpnieciskas sekas;
- kaitējošā, diskriminējošā, rasistiskā vai ksenofobiskā veidā;
- jebkādā veidā, tostarp augšupielādējot, lejupielādējot, kopīgojot, sūtot, saņemot u.c., izmantot materiālus, kas neatbilst turpmāk aprakstītajiem satura standartiem;
- izplatīt surogātpastu, t. i., jebkāda veida neatļautus, neparedzētus vai nelikumīgus materiālus;
- izplatīt vīrusus, t. i., jebkāda veida kaitīgas programmas, tostarp tārpus, spiegprogrammatūru, laika bumbas, Trojas zirgus, reklāmprogrammatūru, taustiņtaustiņu reģistrētājus u. c., kuru mērķis ir kaitīgā veidā ietekmēt programmatūru vai aparatūru.
20.3 Politikā ir arī paredzēts, ka Jūs nedarāt:
- pavairot, reproducēt, kopēt vai tālākpārdot jebkuru Mūsu Vietnes daļu, pārkāpjot Mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumu noteikumus, kas ir atrodami Mūsu tīmekļa vietnē: www.sendberry.com.
- neatļauti piekļūt, traucēt, bojāt vai jebkādā citā kaitīgā veidā pārkāpt:
- jebkuru Mūsu vietnes daļu;
- jebkurai iekārtai vai tīklam, kurā tiek glabāta Mūsu vietne;
- jebkādu programmatūru, kas tiek izmantota Mūsu Vietnes nodrošināšanā;
- jebkuru daļu, aprīkojumu, tīklu vai programmatūru, kas pieder vai ko izmanto trešā persona.
20.4. Pašreizējie Satura standarti attiecas uz visiem datiem, ko Jūs sniedzat mūsu Vietnē (turpmāk tekstā - "Iesniegumi"), un uz visiem ar to saistītajiem Interaktīvajiem pakalpojumiem.
20.5. Tiek uzskatīts, ka Jūs izmantojat Mūsu Vietni, neapstrīdami piekrītat spēkā esošajiem Satura standartiem un tos ievērojat. Šie Standarti attiecas uz katru jebkura Materiāla daļu, kā arī uz to kopumā.
20.6. Jebkuram Ieguldījumam ir jāievēro šādi noteikumi:
- precizitāte, ja tiek sniegta jebkāda faktoloģiska informācija;
- patiesums, ja tiek sniegts viedoklis;
- pilnīga atbilstība ne tikai visiem spēkā esošajiem Eiropas un Latvijas tiesību aktiem, bet arī visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem konkrētā valstī vai reģionā, kurā šie Ieguldījumi tiek izplatīti.
20.7. Jebkuram Ieguldījumam ir aizliegts:
- saturēt jebkādu necienīgu, aizskarošu vai apmelojošu informāciju par jebkuru personu vai cilvēku grupu;
- saturēt jebkādu nepieklājīgu, aizskarošu, naidīgu vai musinošu informāciju;
- jebkādā veidā popularizēt seksuāli atklātu materiālu;
- jebkādā veidā popularizēt vardarbīgu, nežēlīgu, teroristisku, destruktīvu u.c. informāciju;
- jebkādā veidā popularizēt rasistiski, seksuāli, reliģiski, nacionāli u.c. neiecietīgu informāciju;
- jebkādā veidā pārkāpt jebkuras fiziskas vai juridiskas personas autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības;
- saturēt maldinošu, apejošu, nodevīgu, vilinošu utt. informāciju;
- jebkādā veidā pārkāpt jebkādu juridisku pienākumu, tostarp līgumisku pienākumu un uzticības pienākumu pret trešo personu;
- jebkādā veidā popularizēt nelikumīgas darbības un aicināt uz tām;
- jebkādā veidā pārkāpt, apdraudēt vai iejaukties jebkuras fiziskas vai juridiskas personas privātajā dzīvē (jebkurā tā daļā vai kopumā);
- var uzmācīgi uzmācties, satraukt, apgrūtināt, mulsināt, satraukt vai kaitināt jebkuru citu personu;
- jebkādā veidā nelikumīgi uzdoties par kādu fizisku vai juridisku personu, lai radītu maldīgu iespaidu, ka informācija nāk no tām.
20.8. Jebkura Tīmekļa vietnes pieņemamas lietošanas politikas pārkāpuma konstatēšana, Jums izmantojot Mūsu vietni, ir Mūsu neatņemamas tiesības.
20.9 Ja Mēs pēc saviem ieskatiem konstatējam, ka Jūs, izmantojot Mūsu Vietni, pārkāpjat pašreizējo Vietnes pieņemamas lietošanas politiku, Mēs paturam tiesības rīkoties tā, kā uzskatām par piemērotu.
20.10. Jebkurš Vietnes pieņemamas lietošanas politikas pārkāpums tiek uzskatīts par Mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumu būtiskas daļas pārkāpumu. Tāpēc par jebkuru šādu pārkāpumu var tikt:
- brīdinājuma izteikšana Jums;
- tūlītēju, pagaidu vai pastāvīgu Mūsu Platformas lietošanas pārtraukšanu;
- Tūlītēju, pagaidu vai pastāvīgu Jūsu materiālu likvidēšanu;
- tiesvedība pret Jums par visu izmaksu atlīdzināšanu uz atlīdzības pamata (tostarp, bet ne tikai, saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušās pārkāpuma rezultātā;
- turpmāku tiesvedību pret Jums;
- jebkuras Jūsu informācijas izpaušana, pamatojoties uz Mūsu pamatotu apsvērumu, tiesībaizsardzības vai citām valsts iestādēm.
20.11. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz šīs Tīmekļa vietnes pieņemamas lietošanas politikas pārkāpumiem.
20.12 Iepriekš 4.3. punktā aprakstīto iespējamo darbību saraksts nav izsmeļošs. Mēs paturam tiesības veikt citas darbības, kuras Mēs pamatoti uzskatām par piemērotām.

21. Atmaksāšana

Papildus citām kompensācijām, kas minētas citur šajos Noteikumos un nosacījumos, Jūs uzņematies pienākumu atlīdzināt Mums visas prasības vai tiesvedības, ko pret Mums iesniegusi vai draud iesniegt trešā persona, jo Jūs izmantojat Platformu vai Pakalpojumu, pārkāpjot šo Noteikumu un nosacījumu noteikumus.

22. Trešo personu iesaistīšana un strīdi

Jūs arī uzņematies atbildību nekavējoties mūs informēt, ja kāda privātpersona vai juridiska persona pret Jums izvirza vai draud izvirzīt jebkādu prasību vai uzsākt tiesvedību pret Jums un saistībā ar Jūsu veikto Mūsu Platformas un Pakalpojuma izmantošanu. Ja Mēs to pieprasa, Jūs garantējat, ka nekavējoties pārtrauksiet jebkādu darbību, par kuru iesniegta sūdzība. Ja Mēs to papildus pieprasām, Jūs garantējat arī rakstiska paziņojuma sniegšanu, kurā detalizēti aprakstīta jebkura šāda prasība vai tiesvedība.

23. Konflikts

Gadījumā, ja kāds no pamatnoteikumiem nonāk pretrunā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, noteicošie ir pamatnoteikumi.

24. Atkāpšanās no līguma

Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu noteikumiem tiks pilnībā vai daļēji atzīts par spēkā neesošu, neizpildāmu vai nelikumīgu jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā vai administratīvajā iestādē, pārējie noteikumi paliek spēkā. Vajadzības gadījumā visi spēkā neesošie, neizpildāmie un nelikumīgie noteikumi ir jāgroza tā, lai tie kļūtu spēkā esoši, izpildāmi un likumīgi, lai īstenotu pušu komerciālo nodomu.

25. Izdzīvošanas iespēja

Pēc tam, kad (jebkāda iemesla dēļ) tiek pārtraukta Jūsu mūsu Platformas un Pakalpojuma izmantošana, visas garantijas, atlīdzības, kā arī saistības, kas saistītas ar nesamaksātās summas maksājumiem, kas mums pienākas saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, netiek uzskatītas par izbeigtām.

26. Nodošana

Visas Jūsu tiesības un saistības, kas noteiktas šeit vai citur šajos Noteikumos, nav pilnībā vai daļēji cedējamas, nododamas, apgrūtināmas, nododamas apakšuzņēmējiem vai ar tām rīkojas jebkādā līdzīgā veidā. Turpretī visas šeit vai citur šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktās Mūsu tiesības un pienākumus var jebkurā laikā nodot, iekasēt, slēgt apakšlīgumus vai veikt līdzīgus darījumus.

27. Partnerības vai pārstāvniecības aizliegums

Pašreizējie Noteikumi un nosacījumi neparedz ne dibināt partnerattiecības starp Jums un Sendberry, ne arī pilnvarot Jūs vai Sendberry rīkoties kā otra pārstāvim. Ne Jums, ne Sendberry nav tiesību rīkoties otra vārdā vai uzdevumā, lai jebkādā veidā saistītu otru pusi.

28. Trešo personu tiesības

Ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem neviena no tiesībām netiek piešķirta nevienai citai pusei, izņemot Jūs vai Sendberry, tiesību pārņēmējus un atļautos cesionārus.

29. Papildu

29.1. Jebkurš paziņojums, kas saistīts ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ir jāiesniedz rakstveidā personīgi, nosūtot pa pastu ar priekšapmaksu vai ierakstītā sūtījumā, Sendberry gadījumā - uz tās juridisko adresi vai, Jūsu gadījumā, uz saskaņoto un abpusēji zināmo adresi. Paziņojumu nosūtīšanai ir atļauts izmantot arī e-pasta adresi. Sendberry vienīgā oficiālā e-pasta adrese šādai saziņai ir [email protected].
29.2 Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
a) paziņojums, kas piegādāts personīgi, tiek identificēts kā saņemts pašā piegādes brīdī (vai pirmās nākamās darba dienas plkst. 9:00, ja piegāde veikta ārpus darba laika);
b) pareizi adresētu paziņojumu, kas nosūtīts ar priekšapmaksātu pirmās šķiras pasta sūtījumu vai ierakstītu sūtījumu, identificē kā saņemtu brīdī, kad tas būtu piegādāts parastā pasta sūtījumu gaitā;
c) paziņojums, kas nosūtīts uz e-pastu, tiek identificēts kā saņemts nosūtīšanas brīdī.

30. Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus un nosacījumus, kā arī visus strīdus un/vai prasības, kas radušies to rezultātā vai saistībā ar tiem, regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Tas pats attiecas arī uz ārpuslīgumiskiem strīdiem vai prasībām.

31. Jurisdikcija

Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jūs neatsaucami atzīstat, ka Latvijas Republikas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija izšķirt jebkādus strīdus vai prasības, ko izraisa vai kas ir saistīti ar šiem Noteikumiem, kā arī citus ārpuslīgumiskus strīdus vai prasības.

31. Prevalējošā valoda

Šī Līguma angļu valodas versija ir valdoša visos aspektos, kā arī prevalē gadījumā, ja rodas neatbilstības ar citām pārtulkotām versijām. Šī Līguma jebkuras citas pārtulkotas versijas ir paredzētas tikai saprašanas ērtībai un iepazīšanai.
Latviešu