CPaaS

Konfidencialitātes un sīkdatņu politika


1. Vispārīga informācija

1.1. Šajā konfidencialitātes politikā sniegtās definīcijas ir identiskas definīcijām, kas sniegtas Mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumos, ja vien konteksts nenosaka citādi.
1.2. Think Intermedia SIA ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu.
1.3. Šī Privātuma politika reglamentē tikai un vienīgi ar Jums saistīto personas datu vākšanu, uzkrāšanu un apstrādi.
1.4. Jūsu pienākums ir rūpīgi izlasīt un ņemt vērā pašreizējo Privātuma politiku attiecībā uz Jūsu personas datiem un to apstrādi.
1.5. Jūsu oficiālās tīmekļa vietnes www.sendberry.com izmantošana tiek uzskatīta par Jūsu brīvprātīgu piekrišanu visiem pašreizējā Privātuma politikā aprakstītajiem noteikumiem un praksei.
1.6 Datu kontroli veic Think Intermedia SIA (reģistrācijas numurs 40103671346; juridiskā adrese: (adrese: Skanstes iela 7 k-1, LV-1013, Rīga, Latvija), kas darbojas Sendberry vārdā. Datu kontrole tiek veikta ar mērķi pilnībā ievērot ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (VDAR), kā arī visus turpmākos Latvijas tiesību aktus par datu aizsardzību.
1.7. Visu ar pašreizējo Privātuma politiku saistīto jautājumu analīze ir datu aizsardzības speciālista (DPO) ekskluzīva atbildība. Par jebkādiem jautājumiem vai pieprasījumiem, kas saistīti ar Jūsu likumīgajām tiesībām, Jūs esat laipni aicināti sazināties ar DAI, izmantojot tālāk sadaļā "Kontakti un sūdzības" norādīto informāciju.

2. Personas datu vākšana un apstrāde

2.1. Mēs apkopojam un apstrādājam Jūsu sniegto informāciju. Šī informācija var tikt apkopota tad, kad Jūs:
- reģistrējaties Mūsu Platformā;
- izveidojat Sendberry kontu, abonējat mūsu Pakalpojumus,
- aizpildat veidlapas,
- iesniedzat kontaktinformāciju,
- meklējat produktu vai pakalpojumu,
- veicat Kredītu pasūtījumu,
- ziņojāt par problēmu, kas saistīta ar mūsu Vietni vai Pakalpojumu.
Šī informācija var ietvert:
- Jūsu vārdu un uzvārdu,
- adresu, e-pasta adresi, tālruņa numuru,
- finanšu un kredītkaršu informāciju,
- personas aprakstu un citus informācijas nesējus, kā arī piekrišanu, ka jūs tiksiet izsekoti.

2.2. Nepieciešamo personas datu nesniegšana var izraisīt nespēju sniegt Pakalpojumus saskaņā ar līgumu.
2.3. Jūs garantējat sniegto personas datu precizitāti, pareizību un pilnīgumu.
2.4. Turpmāk norādītā informācija tiek apkopota automātiski katras Jūsu oficiālās Vietnes apmeklējuma laikā:
- tehniskā informācija, tostarp interneta protokola (IP) adrese;
- Jūsu pieteikšanās informācija;
- pārlūkprogrammas tips un versija;
- laika zonas iestatījumu;
- pārlūkprogrammas spraudņu veidus un versijas;
- operētājsistēma un platforma;
- informācija par Jūsu apmeklējumu, ieskaitot pilnu URL (Uniform Resource Locators) klikšķu plūsmu uz mūsu tīmekļa vietnēm, caur tām un no tām;
- apskatītie produkti un pakalpojumi;
- lapas reakcijas laiks, lejupielādes kļūdas, lapas apmeklējuma ilgums, informācija par lapas mijiedarbību (ritināšanu, klikšķiem, peles pārlikšanu utt.);
- metodes, kas izmantotas, lai pārlūkotu ārpus lapas;
- tālruņa numuri, kas izmantoti, lai piezvanītu uz mūsu klientu apkalpošanu.
2.5. Jūsu personas dati var tikt iegūti ne tikai tieši (no Jūsu mūsu Vietnes lietošanas), bet arī netieši (no dažādām trešajām personām un publiskiem avotiem). Netiešā informācijas vākšana notiek, pamatojoties uz turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.
2.6. Jūsu personiskā informācija var tikt iegūta, izmantojot citas Mūsu pārvaldītās tīmekļa vietnes vai citus Mūsu sniegtos pakalpojumus. Jūs nekavējoties tiksiet informēts par šādām darbībām. Jūsu personas dati varētu tikt saņemti arī no trešajām personām, kas iesaistītas Mūsu Pakalpojuma sniegšanā (uzņēmējdarbības partneri, apakšuzņēmēji tehniskajos, maksājumu un piegādes pakalpojumos, reklāmas tīklos, analītikas pakalpojumu sniedzējos, meklēšanas informācijas sniedzējos, kredītinformācijas aģentūrās).
2.7. Tehniskie dati, analītiskie dati u. c. tiek saņemti no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ES un ārpus tās, piemēram, Facebook, Google un LinkedIn.
2.8. Var tikt vākti, izmantoti un koplietoti arī dažāda veida "apkopotie dati", tostarp statiskie vai demogrāfiskie dati. Lai gan tos var iegūt no Jūsu personas datiem, "apkopotie dati", kuriem nav iespējas tieši vai netieši atklāt Jūsu personību, saskaņā ar likumu netiek identificēti kā personas dati.
2.9. Jūsu "Īpašo kategoriju personas dati", tostarp rases, etniskās piederības, reliģiskās vai filozofiskās pārliecības, dzimumdzīves, seksuālās orientācijas, politisko uzskatu, dalības arodbiedrībās, veselības, ģenētiskie un biometriskie dati, kā arī informācija par sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem, netiek vākti.
2.10. Personu, kas jaunākas par 18 gadiem, personas dati netiek vākti (sk. mūsu Noteikumu un nosacījumu 7.4. punktu).

3. Sīkfailu politika

3.1 Mūsu vietne izmanto sīkfailus, lai jūs varētu atšķirt no citiem mūsu vietņu lietotājiem. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas tiek ievietoti jūsu ierīcē un kurus tīmekļa serveri domēnā, kas ievietojuši sīkdatni, var vēlāk atgūt. Atkarībā no jūsu preferencēm mēs izmantojam sīkfailus, lai saglabātu jūsu sīkfailus un vietnes iestatījumus, nodrošinātu mērķtiecīgas reklāmas un analizētu vietnes darbību. Tas palīdz mums nodrošināt jums labu pieredzi, pārlūkojot mūsu vietni, kā arī ļauj mums uzlabot vietni un pakalpojumus.
3.2. Tīmekļa vietnes sīkfailu banerī un šajā paziņojumā mēs vienkāršā valodā skaidrojam attiecīgo informāciju par sīkfailu izmantošanu. Tas ietver: sīkfailu darbības ilgumu un to mērķi. Šis saraksts var mainīties, un tajā jebkurā brīdī var nebūt iekļauti visi šādi pakalpojumu sniedzēji.
3.3. Sendberry tīmekļa vietnē tiek izmantotas sešu veidu sīkdatnes: nepieciešamās, veiktspējas, funkcionālās, analītiskās, reklāmas un citas. Tās ietver pirmās un trešās puses sīkdatnes: pirmās puses sīkdatnes iestatām un kontrolējam Mēs, savukārt trešās puses sīkdatnes iestata un kontrolē trešās puses rīks vai pakalpojums. Sīkdatņu darbības ilgums ir dažāds.
Ja nolemjat neatļaut sīkfailus šajā vietnē, vietne var nedarboties, kā iecerēts.

4. Personas datu apstrāde

4.1. Jūsu sniegtā informācija tiek apstrādāta šādā veidā un šādiem mērķiem:
- Jūsu un Mūsu noslēgtajos līgumos paredzēto saistību izpildei;
- Jūsu pieprasītās informācijas, produktu un Pakalpojumu sniegšanai;
- informācijas par pakalpojumiem, kas saistīti ar Jūsu interesēm, sniegšanai (ko veicam Mēs vai trešā persona, kurai tas ir atļauts);
- paziņojumiem par izmaiņām un atjauninājumiem Pakalpojumos;
- nodrošinājumam, ka mūsu vietnes saturs tiek attēlots visefektīvākajā veidā.
4.2. Informācija, kas iegūta pēc Jūsu apmeklējuma Mūsu oficiālajā tīmekļa vietnē, tiks izmantota, lai:
- Mūsu Platformas administrēšanai, tostarp tādām iekšējām darbībām kā problēmu novēršana, datu analīzei, testēšanai, izpētei, statistikai u.c.;
- platformas uzlabošanai, nodrošinot efektīvu satura pasniegšanu;
- interaktīvo Pakalpojumu funkciju pieejamības nodrošināšanai;
- Platformas drošībai;
- Jūsu identitātes pārbaudei;
- reklāmas efektivitātes mērīšanai, atbilstošas reklāmas piegādei.

5. Personas datu izpaušanai

5.1. Jūsu Personas datus Mēs varētu kopīgot ar Mūsu grupas dalībniekiem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas un EEZ, tostarp mūsu mātesuzņēmumiem.
5.2. Jūsu Personas datus Mēs varētu kopīgot ar šādām trešajām personām:
- analītikas un meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mums uzlabot un optimizēt mūsu Platformu;
- reklāmdevējiem un reklāmas tīkliem, kuriem dati nepieciešami, lai rādītu atbilstošas reklāmas.
5.3. Papildus 5.2. punktam Mēs uzņemamies atbildību sniegt reklāmdevējiem tikai anonīmi apkopotu informāciju. Mēs garantējam, ka neizpaudīsim nekādu informāciju par identificējamām personām.

6. Regulatīvās uzticamības pārbaudes, kas var ietvert jūsu personas datus

6.1. Jūsu personas datu izpaušana trešajām personām var tikt veikta, ja:
- Jūsu Personas datu izpaušana ir nepieciešama kāda uzņēmuma vai aktīvu pārdošanas vai pirkšanas procesā;
- Jūsu Personas dati, kas ir SIA Think Intermedia rīcībā, tiek nodoti kā aktīvs, ja SIA Think Intermedia iegādājas cita struktūra;
- Jūsu personas datu izpaušana ir nepieciešama saskaņā ar kādu juridisku pienākumu, mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un citiem līgumiem;
- tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Think Intermedia SIA, mūsu mātesuzņēmumu, mūsu klientu vai citu personu tiesības, īpašumu un/vai drošību, tostarp, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Think Intermedia SIA, mūsu mātesuzņēmumu, mūsu klientu vai citu personu tiesības, īpašumu un/vai drošību.
- informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām krāpšanas aizsardzības un kredītriska mazināšanas nolūkā.

7. Personas datu glabāšana

7.1. Jūsu Personas dati tiek glabāti Mūsu drošos serveros. Jūs uzņematies pilnu atbildību par ar Jūsu personīgo paroli pieejamo Platformas daļu konfidencialitāti. Jūsu pienākums ir droši glabāt savu paroli, nedaloties ar to ar trešajām personām.
7.2. Neraugoties uz Mūsu centieniem nodrošināt Jūsu Personas datu maksimālu drošību, datu pārraide internetā nevar būt pilnīgi droša, kas nozīmē, ka Mēs nevaram garantēt pilnīgu Jūsu pārraidīto datu drošību. Jūsu Personas datu pārsūtīšana uz Mūsu Platformu, izmantojot internetu, notiek uz Jūsu paša risku. Uzreiz pēc Jūsu informācijas saņemšanas Mēs to stingri apstrādājam un aizsargājam, novēršot Jūsu Personas datu iespējamu nesankcionētu piekļuvi.
7.3. Jūsu Personas dati tiek glabāti ne ilgāk par to, kā tas ir nepieciešams saskaņā ar to vākšanas nosacījumiem, ja vien saskaņā ar kādu juridisku iemeslu nav nepieciešams citādi. Mēs esam atbildīgi par visu nevajadzīgo datu likvidēšanu, kas ir ierobežota ar saprātīgām robežām. Jūsu Personas dati tiek glabāti Mūsu Platformā no Jūsu Sendberry konta aktivizēšanas brīdī līdz 30. dienai pēc mūsu līguma izbeigšanas.

8. Jūsu tiesības

8.1 Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu tiesībām, kas noteiktas VDAR.
8.2. Jūsu īpašās tiesības saskaņā ar VDAR ir šādas:
8.2.1. Atsaukt piekrišanu Jūsu Personas datu apstrādei, ja Jūsu piekrišana ir nepieciešama. Piekrišanas atsaukšana tiek veikta, sazinoties ar Mūsu Klientu atbalsta centru, izmantojot tā oficiālo DPO e-pasta adresi, kas ir [email protected]. Jūsu Personas datu apstrādi saskaņā ar likumīgas apstrādes VDAR prasībām var veikt bez Jūsu piekrišanas noteiktos apstākļos, tostarp, cita starpā, Mūsu līgumsaistību izpildei, juridiska pienākuma izpildei, Jūsu vitāli svarīgu interešu aizsardzībai utt.
8.2.2 Neprecīzu vai nepilnīgu Personas datu labošanas pieprasīšana. Šādā gadījumā labošana tiek veikta pēc iespējas ātrāk un parasti viena mēneša laikā, ja vien labošana nav sarežģīta.
8.2.3. Personas datu likvidēšanas pieprasīšana. Saskaņā ar tiesībām tikt aizmirstam datu likvidēšanu var pieprasīt gadījumā, ja Jūsu Personas datu apstrāde tiek identificēta kā nepamatota. Pretējā gadījumā Mēs varam Jums paskaidrot Jūsu Personas datu saglabāšanas iemeslu(-us), ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.
8.2.4. Personas datu apstrādes ierobežošana. Mēs saglabājam Jūsu Personas datus un neapstrādājam tos tālāk bez Jūsu piekrišanas gadījumā, ja Jūsu Personas dati:
- tiek apstrādāts nelikumīgi;
- vairs neatbilst konkrētajam apstrādes mērķim;
- tiek izmantoti, lai noteiktu, īstenotu vai aizstāvētu juridisku prasību;
- tiek izmantoti, lai aizsargātu citu personu tiesības;
- tiek izmantoti sabiedrības interešu dēļ.
8.2.5. Jūs saņemsiet paziņojumu par ierobežojuma atcelšanu, ja iestāsies kāds no 8.2.4. punktā minētajiem apstākļiem.
8.2.6 Pieprasot piekļuvi saviem personas datiem, tie var būt pieņemti tikai rakstiski, nosūtot tos Mūsu DAI amatpersonai uz oficiālo e-pasta adresi [email protected]. Pirms informācijas pieprasīšanas Jums būs jāpierāda Jūsu identitāte. Procedūra lielākoties ir bezmaksas, ja vien nerodas administratīvās izmaksas. Šādā gadījumā Mēs iekasēsim no Jums samaksu par Jūsu pieprasījuma izpildei nepieciešamajām administratīvajām izmaksām.
8.2.7. Personas datu neapstrādes pieprasīšana mārketinga nolūkos.
8.2.8. Personas datu iegūšana un atkārtotā izmantošana individuāliem mērķiem dažādos pakalpojumos. Datu pārnesamības tiesības šajās situācijās ir piemērojamas tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
- Jūs sniedzat mums datus;
- Datu apstrāde tiek veikta ar Jūsu piekrišanu;
- Datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumsaistības starp Mums;
- Datu apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.
8.2.9. Pēc tam, kad visas 8.2.8. punktā aprakstītās prasības būs veiksmīgi izpildītas, Jums tiks sniegti pieprasītie dati strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

9. Atbildības ierobežojumi

Ciktāl Jūs izmantojat jebkuru saiti, kas atrodama Mūsu platformā, uz kādu no Mūsu partneru tīmekļa vietnēm, Jūsu pienākums ir pirms jebkādu personas datu nosūtīšanas pārbaudīt to konkrētās privātuma politikas. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības par Mūsu partneru politikām.

10. Kontakti

10.1. Jautājumu, pieprasījumu, bažu u. c. ar šo Privātuma politiku saistītu jautājumu, neskaidrību u. c. gadījumā sazinieties ar mūsu Datu aizsardzības inspektoru pa e-pastu: [email protected] vai rakstiet mums uz adresi: Tālrunis: Skanstes iela 7k1, LV-1013, Rīga, Latvija.
10.2. Jebkuras bažas, kas saistītas ar Privātuma politiku, var iesniegt tieši Datu valsts inspekcijai, Latvijas datu aizsardzības uzraudzības iestādei, izmantojot tās oficiālo tīmekļa vietni: http://www.dvi.gov.lv vai pa tālruni: +371 67223131

11. Privātuma politikas atjauninājumi

Gadījumā, ja tiks veiktas izmaiņas, mūsu privātuma politikas jaunākā versija tiks publicēta mūsu oficiālajā tīmekļa vietnē www.sendberry.com. Par šādām izmaiņām Privātuma politikā Jūs tiksiet informēts arī pa e-pastu, kā arī, kad tas būs nepieciešams. Jūsu pienākums ir sekot līdzi visiem spēkā esošās Privātuma politikas atjauninājumiem.

12. Vispārīgie datu aizsardzības noteikumi (GDPR)

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) nosaka, ka uzņēmumiem ir jābūt atbildīgiem un pārredzamiem par to rīcībā esošajiem klientu personas datiem, par to, kā šie dati tiek izmantoti, un klientiem tiek dota iespēja kontrolēt, vai atļaut veikt šo datu apstrādi. VDAR stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.
Mūsu klientu kā datu pārziņa (datu pārzinis ir persona vai personas, kas nosaka personas datu apstrādes mērķi (kāpēc) un līdzekļus (kā)) atbildība ir nodrošināt savas kontaktu datubāzes atbilstību GDPR. Kā datu apstrādātājs Sendberry iesaka klientiem neievietot Sendberry platformā nekādus datus apstrādei, ja vien nav zināms, ka tie atbilst prasībām un ir saņemta piekrišana.
Sendberry pilnībā atbilst GDPR prasībām, lai nodrošinātu un ievērotu GDPR noteikumus.
Latviešu