Zināšanas bāze

Detalizētas instrukcijas


Jūsu mobīlā mārketinga auditorija


Kontakti ir viena no platformas vissvarigākām sadaļām, kurā jūs varat pievienot, rediģēt, pārvietot, sagrupēt un izdzēst jūsu kampaņas saņēmējus, veidojot līdz ar to jūsu telefongrāmatu saskaņā ar jūsu mārketinga mērķiem.

Platformā ir paredzēti daži kontaktu pievienošanas mehānismi, kuri ir atkarīgi no tā, cik daudz kontaktu jums ir vajag pievienot. Pievienojot nelielu jaunu kontaktu skaitu, izmantojiet Manuālo kontaku pievienošanu.

Manuālā kontaktu pievienošana.


1. No galvenās izvēlnes izvēlieties sadaļu Kontakti.
2. Lai pastāvīgi pievienot jaunus kontaktus pēc kārtas, uzspiediet Jauns kontakts.
3. Jaunajā logā norādiet kontakta vārdu, uzvārdu, telefona numuru (obligāti) un e-pastu.
4. Ja nepieciešams, norādiet grupu un aizpildiet papildlaukumus. Kas ir papildlaukumi?
5. Ja jūs vēlaties pievienot pagaidām tikai vienu kontaktu, nospiediet Pievienot kontaktu. Gadījumā, ja jums vajag pievienot vēl citus kontaktus, uzspiediet Pievienot nākamo. Iepriekšējais kontakts tiks automātiski saglabāts sistēmā.

Grupas


Jūs varat apvienot atsevišķus kontaktus grupās, lai organizēt ērtu, efektīvu un mērķtiecīgu darbu.

1. No galvenās izvēlnes izvēlieties sadaļu Kontakti.
2. Kontaktu grupas pārvaldes panēlis ir novietots pa labi.
3. Lai pievienot jaunu grupu, nospiediet uz + simbolu.
4. Zemāk ir norādītas visas agrāk pievienotas grupas. Cipari pa labi no katras grupas uzrāda kontaktu skaitu katrā grupā.
5. Lai aizsūtīt īsziņu kontaktu grupai vai rediģēt to, uzspiediet uz simbolu pa labi.

Ātrās darbības


Jūs varat veikt ātrās darbības ar kontaktiem (izdzēšana, pārvietošana, īsziņu aizsūtīšana).

Lai veikt ātrās darbības tikai ar vienu kontaktu, nospiediet uz simbolu pa labi no dotā kontakta. Lai veikt ātrās darbības ar vairākiem kontaktiem, atzīmējiet tos pa kreisi un nospiediet Ātra darbība. Pēc tam, izvēlieties nepieciešamo darbību no dotā saraksta.
Sazinies ar mums vai piereģistrējies bez maksas!

Gatavi uzsākt?


Mūsu masveidīgs SMS serviss ietver progresīvas un kvalitatīvas tehnoloģijas, kas palīdz sūtīt īsziņas vēl tālāk un panākt vēl augstākus rezultātus


Bezmaksas reģistrācija
Palika jautājumi? Sazinies ar mums!
Latviešu